jump to navigation

Ha assolit objectius el Govern d’Aragó amb l’ensenyament de l’aragonès? 31 Agost 31+01:00 2015

Posted by xarxes in sociolingüística.
Tags: , , , , ,
add a comment

Iris Orosia Campos Bandrés ha publicat l’article ¿Garantes de la salvaguarda del aragonés? Situación y resultados de la enseñanza del aragonés implementada desde 1997 (pdf) a la revista Porta Linguarum. L’article analitza la competència lingüística dels alumnes que segueixen les classes optatives de llengua aragonesa a les àrees d’ús històric. En les seues conclusions destaca que el sistema implantat fins ara, per sí mateix,  no garanteix la competència lingüística dels alumnes. En els contextos on la llengua té certa vitalitat, el context sociolingüístic continua sent el que determina eixa competència (la importància de les xarxes socials!). I en contextos on els alumnes la tenen com a segona llengua, el sistema actual només produeix bilingües passius, que entenen la llengua, però que no en poden fer producció oral o escrita. Així, l’estudi exploratori d’Iris confirma empíricament moltes intuïcions que hi ha: el sistema educatiu aragonès no ha garantit l’alfabetització i la bilingüització de tota la població on l’aragonès i el català mantenen la vitalitat. Però no només això, si no que la marginació de la llengua en el sistema educatiu no permet alfabetitzar ni a aquells que segueixen les classes optatives. L’únic garant de la pervivència de les llengües continua sent el context sociolingüístic (xarxes socials!). I amb un procés continu de minorització demogràfica com el que es troba el català, però especialment l’aragonès, encara fa més complicat el futur de l’aragonès i del català.

A %d bloguers els agrada això: