jump to navigation

Govern Valencià contra AVL: la raó de fons 5 febrer 05+01:00 2014

Posted by xarxes in Franja, sociolingüística.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Hi ha qui diu que el conflicte entre Govern Valencià i Acadèmica Valenciana de la Llengua es deu a esta definició del Diccionari Normatiu Valencià:

valencià -ana [valensiá]
2. m. LING. Llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català.
I la seua oposada
català -ana [katalá]
1. adj. i m. i f. GENTIL. Natural o habitant de Catalunya.
2. m. LING. Llengua romànica parlada a Catalunya, així com a les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó, la ciutat sarda de l’Alguer i la Comunitat Valenciana, on rep el nom de valencià.
En realitat, lo conflicte té un origen més profund: lo model de llengua triat pels acadèmics. Fixeu-tos:
farlopa [faɾlópa]
f. [col·loq.] Cocaïna

Altres definicions:

Definició al DIEC

Farlopa: No s’ha trobat cap entrada coincident amb els criteris de cerca

Definició al DRAE:

falopa. (sic.)

1. f. coloq. Arg. y Ur.estupefaciente (‖ sustancia narcótica).

2. f. coloq. Arg. y Ur. Dosis de una droga.

Fixeu-tos que tant la definició de valencià com de català inclouen la Franja de manera explícita, i no diluint-la entre altres territoris de la Corona Aragonesa com s’havia divulgat en la premsa. Altres peculiaritats del Diccionari Normatiu Valencià:

franja: 2. f. Superfície més llarga que ampla que es distingix de la resta. La franja d’Aragó. Una franja de terra que voreja el mar.

aragonés -esa (o aragonès) [aɾaɣonés]
2. m. LING. Llengua romànica parlada al nord d’Aragó.
3. m. LING. Varietat del castellà parlada a Aragó.

%d bloggers like this: