jump to navigation

Un any d’activitat acadèmica: sociolingüística, xarxes, demolingüística…. (2018) 4 febrer 04+01:00 2019

Posted by xarxes in ciència, estadística, Franja, sociolingüística, sociologia, tesi.
Tags: , , ,
trackback

És un suplici mantenir el currículum actualitzat. Especialment quan l’has de mantenir en diferents formats i en diferents llengües. Però quan acabes l’actualització, pots mirar endarrere, i veure què has anat construint passet a passet.

De l’any 2018 puc destacar la implicació absoluta en un projecte del Soziolinguistika Klusterra per a analitzar dades sociolingüístiques i sociodemogràfiques municipals del cens, que em va plantejar diversos reptes analítics per l’alta correlació entre les variables. També ha estat un any intens per la immersió en la docència d’una nova assignatura  de màster la UOC que m’ha permès aprofundir en l’anàlisi de dades massives amb R. A la Universitat Rovira i Virgili haig tingut un canvi de docència que em fa aprofundir més en assignatures de sociologia, i especialment, relacionades amb el treball i l’economia. A la pila de lectures estan les 1.000 pàgines del manual de Giddens.  I també diferents anàlisis dels territoris de llengua catalana m’han permès construir millor el relat general sobre la situació de la llengua, i distingir clarament entre els canvis que s’estan produint a nivell sociolingüístic dels que s’estan produint per causes demogràfiques, i que han de permetre la millora de la presa de decisions: per a assegurar el futur de la llengua no només s’ha de fer polítiques lingüístiques, si no que possiblement encara són més rellevants les polítiques demogràfiques (i per tant, els models econòmics). I suposa una gran alegria la publicació de l’anàlisi de l’enquesta sociolingüística de la Franja. Hi ham participat diferents investigadors relacionats amb la Franja i la sociolingüística aragonesa i catalana.

Finalment, tot i que tinc la publicació internacional en un aparent standby, la dedicació de fins tres ordinadors computant ERGM m’ha permès tenir ja resultats interpretables, i espero que els models acaben per convergir aviat, i així podré tancar l’article encallat. Això inaugurarà oficialment la nova etapa de l’efecte xarxa, i consolidarà l’actual etapa del rol sociolingüístic.

Més informació, a continuació, o al meu espai curricular ;)

Docència

[2018/19] Professor associat de la Universitat Rovira i Virgili amb docència de «Sociologia» (6 crèdits) al Grau de Treball Social, «Sociologia del treball» (6 crèdits) al Grau de Relacions Laborals i Ocupació, «Sociologia de l’empresa» (6 crèdits) al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, i «Introducció a la Sociologia» (6 crèdits), participació en la coordinació de «Pràctiques Externes II» (3 crèdits) i tutoria de «Treballs Finals de Grau» (6 crèdits) als Graus de Geografia i Turisme .

[2018/19] Professor convidat de la Universitat de Perpinyà–Via Domícia amb docència de «Sociolingüística» (24h) en la Llicenciatura d’Estudis Catalans (2on curs). Gener-març de 2019.

[2018/19] Consultor de la Universitat Oberta de Catalunya a l’assignatura «Sociolingüística» del Grau Llengua i Literatura Catalanes (enllaç) i a l’assignatura «Social Media Analytics» del Màster «Intel·ligència de Negoci i Big Data» (enllaç).

[2018] «Curs d’anàlisi estadística» per al Soziolinguistika Klusterra (enllaç). Andoain, 11-13 de juliol de 2018.

Publicacions

Assessorament i explotació de l’onada d’Enquestes d’Usos Lingüístics (EUL) a tots els territoris de llengua catalana (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra, la Franja, Catalunya del Nord i l’Alguer (2013/15)) (en premsa, 2018):

̶ Coordinació de l’explotació conjunta dels set estudis, homogeneïtzació de les matrius de dades i dels resultats per a l’anàlisi conjunta, tractament estadístic, i treballs tècnics de producció i lectura conjunta dels resultats.

̶ Autor en quatre capítols:

  • Capítol 2: «Coneixements» (N. Sorolla)

  • Capítol 3: «Llengua inicial, d’identificació i habitual» (F. X. Vila i N. Sorolla)

  • Capítol 5: «Els usos lingüístics privats» (F. X. Vila i N. Sorolla)

  • Capítol 6: «Els usos lingüístics interpersonals en contextos institucionalitzats» (F. X. Vila i N. Sorolla)

Sorolla, Natxo (en premsa). «Els usos lingüístics». Volum d’explotació de l’Enquesta d’Usos Lingüístics a l’Alguer.

Sorolla, N. (coord.), Gimeno Monterde, C., Giralt Latorre, J., Montañés Grado, M., Moret Oliver, M. T., Reyes Garreta, A., Sistac, R., Solé i Camardons, J., Torrijos, A. (2019). Llengua i societat a la Franja. Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics (2004-2014). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza. Enllaç.

  • Sorolla, Natxo (2019). «La llengua a casa i la transmissió lingüística intergeneracional», dins Sorolla, N. (coord.) Llengua i societat a la Franja. Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics (2004-2014). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza. Enllaç.

  • [2013/17] Assessorament i explotació de l’Enquesta d’Usos Lingüística a la Franja (2014) (Generalitat de Catalunya – Campus Iberus – UNIZAR): actualització del qüestionari, formació d’enquestadors, explotació preliminar en un article acadèmic, coordinació de l’equip investigador, tractament estadístic, revisió de continguts i explotació d’un capítol de llibre sobre transmissió lingüística.

Sorolla, Natxo (2018). «El efecto red, Ramón y Cajal y las lenguas». Hermes: pentsamendu eta historia aldizkaria = revista de pensamiento e historia, (60), 92-93.

Sorolla, Natxo; Vila i Moreno, F. Xavier (2018). «Els grups segons els usos lingüístics i l’evolució de l’ús del català entre 2003 i 2013». En Direcció General de Política Lingüística (Ed.), Anàlisi de L’Enquesta d’usos lingüístics de la població a Catalunya 2013. Volum 1: Coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Enllaç.

Vila i Moreno, F. Xavier; Sorolla, Natxo (2018). «Les llengües en els usos interpersonals i en els àmbits de consum i serveis». En Direcció General de Política Lingüística (Ed.), Anàlisi de L’Enquesta d’usos lingüístics de la població a Catalunya 2013. Volum 1: Coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Enllaç.

Reyes, Anchel; Sorolla, Natxo (2018) “Neofablants, a muda lingüistica en o contexto rural de baixa vitalidat de l’aragonés. Artieda en a comarca d’a Chacetania, estudio de caso”. Dins Díaz, Vaamonde, Varela, Cabeza, José García-Miguel, Ramallo, Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral. Vigo, Universidade de Vigo. ISBN: 78-84-8158-786-9. Enllaç.

Participació en congressos i conferències

[2018] Participació en la taula redona “Tenim llengua per a anys?”, en la 28a Trobada Cultural del Matarranya. Associació Cultural del Matarranya, Calaceit, 18/11/2018. Conferència invitada. Enllaç.

[2018] Participació en la “I Taula rodona sobre les principals dificultats i mancances a cada territori de parla catalana”, en la I Jornada de la FOLC sobre la promoció de l’ús del català. FOLC – Federació d’organitzacions de la llengua catalana, Girona, 10/11/2018. Conferència invitada. Enllaç.

[2018] “The social network effect in language choice. Majority and minority communities”. Sunbelt Conference, Utrecht, 27/06/2018. Enllaç.

[2018] IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (Xarxa CRUSCAT—IEC) (enllaç i vídeo) (14-15/6/2018):

  • «L’ús del català als diferents territoris de llengua catalana. Evolució en la dècada 2003/13», Natxo Sorolla (Xarxa CRUSCAT – IEC).

  • «L’estudi de la transmissió familiar de la llengua al Cens i l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Franja 2014», Natxo Sorolla (Seminari Aragonès de Sociolingüística).

  • «L’efecte xarxa en les llengües minoritzades», Natxo Sorolla (CUSC–UB, URV).

[2018] “Neofablants, a muda lingüistica en o contexto rural de baixa vitalidat de l’aragonés. Artieda en a comarca d’a Chacetania, estudio de caso”. Anchel Reyes i Natxo Sorolla. XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Universidade de Vigo, 13-15/6/2018. Enllaç.

[2018] “Anàlisi de xarxes en sociolingüística”, en el marc de les assignatures “Llengües en contrast i en contacte” (Estudis anglesos) i “Variació sociolingüística” (Filologia catalana i estudis occitans). Universitat de Lleida, 07/05/2018.

[2018] Català i aragonès. Dues dinàmiques sociolingüístiques”, en el marc del Seminari sobre polítiques lingüístiques a Aragó. Amb la participació de José Ignacio López Susín, Miquel Àngel Pradilla i Maria Dolores Gimeno. Universitat Rovira i Virgili, 4/5/2018. Enllaç.

[2018] Conferencia invitada per la Universitat de Perpinyà – Via Domícia: «La Franja i la llengua aragonesa: algunes lliçons de l’efecte xarxa per a la Catalunya del Nord?». Perpinyà, 7/3/2018.

[2018] Conferència invitada «Impacto de relaciones sociales en las lenguas minorizadas. El aragonés y el catalán» del Seminario Zaragoza Lingüística (https://zaragozalinguistica.wordpress.com), del Grupo de Investigación PSYLEX (https://linguistica.unizar.es/psylexpsylex). Universidad de Zaragoza, 19/2/2018.

[2018] Anchel Reyes i Natxo Sorolla «L’aragonés en a Chacetania, estudio sociolingüistico”. Seminari Aragonès de Sociolingüística, en col·laboració amb el Vicerectorat de Política Acadèmica i professorat de la Universidad de Zaragoza, en el marc del Dia de la Llengua Materna de la Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó. Universidad de Zaragoza, 19/2/2018. Més informació. Notícia.

[2018] Conferència invitada al seminari del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB): «Xarxes socials i contacte de llengües». Barcelona, 19/1/2018. Més informació.

Projectes i línies de recerca

[2018] Coordinació del projecte «Anàlisi sobre el coneixement i l’ús del valencià. Dues dècades i mitja de transformacions socials, fluxos demogràfics i canvis sociolingüístics», seleccionat en concurs públic per la Generalitat Valenciana en la convocatòria de «Treballs d’investigació i d’estudis en l’àmbit de la planificació lingüística i la lingüística (2018)». Xarxa CRUSCAT-IEC.

[2018] Coordinació del projecte «L’ús del català als diferents territoris de llengua catalana. Evolució en la dècada 2003/13.», fruit del conveni de la Xarxa CRUSCAT-IEC i la Generalitat de Catalunya

[2018] Elaboració de l’apartat d’anàlisi demolingüística del projecte sobre llengua i joventut a Catalunya, fruit del conveni del CUSC-UB i la Generalitat de Catalunya «Impuls d’estudis sobre la situació del català a Catalunya 2018».

[2018] «Factores que influyen en el uso del euskara. Estudio a nivel municipal», Soziolinguistika Klusterra. Projecte d’anàlisi dels factors sociolingüístics i sociodemogràfiques associats amb l’ús de l’euskera, a partir de dades censals i d’ús observat al carrer a Euskadi.

[2018] Contribució a l’informe especialitzat de la recerca «Cohesions i fragmentacions a la Catalunya actual», de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. IP: Salvador Cardús.

Suport a la recerca

[2013-Actualitat] Editor de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana. Índex d’impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d’Informació de l’Avaluació de Revistes (MIAR) i indexada en diferents bases de dades, entre les que destaca l’Emerging Sources Citation Index (WoS) i la màxima avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat per a la classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat.<http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/>.

[2018] Assessorament estadístic en projecte de Llorenç Comajoan (UVIC).

[2018] Assessorament estadístic en projecte “Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística”. FFI2016-76245-C3-3-P, Ministerio de Economía y Competitividad, U Barcelona, U València, U Pompeu Fabra, U Internacional de Catalunya, U Católica de Valencia San Vicente Mártir. Periodo: 2017-2020. IP: Maria Rosa Lloret Romañach, Claudia Pons-Moll.

[2018] Assessorament sobre anàlisi de xarxes i competència intercultural a la doctoranda Andreana Pastena (UPF). Tutora: Mireia Trenchs.

[2018] Suport a la recerca de Lídia Peres (TFG sobre el benasquès) (UB).

[2018] Assessorament a Sara Coelho Coutinho (Màster en Comunicació Multilingüe, Université Libre de Bruxelles, Bèlgica).

[2018] Revisor en la Revista Española de Sociología (RES) (SJR = 0,240) <https://recyt.fecyt.es/index.php/res/index>.

[2018] Assessorament en gestió de revistes científiques a la revista de sociolingüística BAT.

[2018] Revisor en la revista Psychology of Language and Communication (SJR = 0,200, Cite Score 0,24) <https://www.degruyter.com/view/j/plc>.

Formació. Assistència a Cursos i Conferències.

Coneixements estadístics i altres tècniques d’investigació

[2018] «Analysing network dynamics and peer influence processes with Rsiena» (Christian Steglich, Robert Krause) i «Advanced RSiena users’ workshop» (Tom Snijders, Christian Steglich). Utrecht, 26/6/2018. Enllaç.

 

Comentaris»

No comments yet — be the first.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

A %d bloguers els agrada això: